Co je Ethereum? Ethereum

Ethereum je v současnosti kryptoměna s druhou nejvyšší kapitalizací, která byla spuštěna v roce 2015. Největší rozdíl oproti Bitcoinu spočívá ve využití této kryptoměny. Zatímco cílem Bitcoinu je stát se globálně používáným digitálním platidlem, tvůrcům Etheru šlo zejména o vytvoření platformy, která umožňuje využít blockchain k provozu decentralizovaných aplikací. Platforma Ethereum proto slouží k provádění chytrých kontraktů, které by mohly nahradit a decentralizovat všechny běžné smlouvy a dohody.

Základní údaje

V současnosti je oběhu přes 110 000 000 mincí Etherea, jejich konečný počet ale není jako u jiných kryptoměn úplně omezen. Ethereum je inflační kryptoměna a inflace se pohybuje mezi 0,5 až 2 procenty. Nový blok se uzavírá každých 15 sekund a odměna za jeho ověření nyní činí 2 ETH. Ethereum ověřuje transakce metodou Proof of Work, ale připravuje se na přesun na Proof of Stake.

Chytré kontrakty

Chytrý kontrakt je jakýkoliv protokol nebo software, který zajišťuje, ověřuje anebo vynucuje vyjednání nebo provedení kontraktu. Na rozdíl od standardní smlouvy, kde dodržení závazku vynucuje zákon, chytré kontrakty závazky vynucují pomocí kryptografického kódu. Fungování této sítě tedy není jako u Bitcoinu omezeno pouze na transakci měny, ale je v ní možné psát své vlastní programy, tedy chytré kontrakty, které provádějí přesně to, co jejich autor nastaví. Kontrakty tak uživatelům pomohou transparentním a nekonfliktním procesem vyměnit peníze, majetek, akcie nebo cokoliv jiného bez potřeby zásahu třetích stran (právníků, notářů).

Chytré kontrakty jsou často přirovnávány k digitálnímu prodejnímu automatu. Jedna strana do něj vloží data nebo něco hodnotného a druhá strana za to získá finální položku, třeba nápoj nebo dům. Každá akce v tomto automatu, síti Ethereum, stojí určité množství paliva, které se odvíjí od potřebného výpočetního výkonu a délky běhu akce. Kryptoměna Ethereum je využívána právě jako digitální palivo této sítě. Toto palivo pak získávají od správce chytrého kontraktu těžaři jako odměnu za spuštění programu a provedení kontraktu.

Hlavní výhodou Etheru a obecně chytrých kontraktů je tedy nepotřebnost třetích stran, a tedy i absence poplatků třetím stranám.

Aktuální cena ETHKoupit Ethereum s bonusem

Založte si účet na Coinbase prostřednictvím tlačítka níže a při nákupu Etherea alespoň za 100 dolarů získáte dalších 10 dolarů jako bonus.


Zpět na rozcestník.