Předchozí článek: Úvod do kryptoměn

Základní charakteristikou všech kryptoměn je fakt, že je nikdo nemůže vlastnit, vyrábět, falšovat a ovládat. Kdokoliv sice může vlastnit mince dané kryptoměny, ale nikdo nemůže vlastnit či ovládat celou síť. Jak je to možné? Tak jako každá měna je spravovaná centrální bankou, která reguluje množství měny v oběhu, tak kryptoměny udržuje technologie zvaná blockchain.

Posílání tradičních peněz

Představte si, že potřebujete poslat kamarádovi peníze. Co uděláte? Pravděpodobně zadáte bankovní převod nebo použijete PayPal. Věříte totiž, že banka (nebo jakýkoliv jiný prostředník) peníze na účet vašeho kamaráda přepíše.

Banka to s největší pravděpodobností i udělá, protože podléhá řadě zákonů a regulací. O transakce se ale v bance stará centrální systém, který je právě kvůli centralizaci slabým a snadno napadnutelným místem. Proč?

  • Co kdyby bankovní databáze, ve které je vaše transakce zapsána a čeká na zpracování, shořela?
  • Co kdyby paní na přepážce omylem zadala převod na 8 000 Kč namísto 5 000 Kč? Co když by to omyl nebyl a vy byste si ho nevšimli?
  • Co kdyby bankovní systém někdo napadl? Měli byste stále kontrolu nad svými penězi? Nebo by byly nenávratně ztraceny?

Uvědomíme-li si, jakým způsobem banky přesouvají peníze, zjistíme, že se jedná pouze o úpravy databáze. V této chvíli můžeme otázku upravit a zeptat se, zde existuje nějaký způsob, který by nám umožnil spravovat tuto databázi mezi sebou namísto nutnosti zaměstnávat někoho, kdo to dělá za nás.

Definice blockchainu


Blockchain je zvláštní typ distribuované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů (bloků), které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě.

definice blockchainu

Pokud si definici přečteme ještě jednou, uvědomíme si, že v případě kryptoměn můžeme definici zjednodušit – záznamy jsou transakce provedené s kryptoměnou, a proto celá databáze je v podstatě účetní kniha.

Blockchain je zvláštní typ distribuované účetní knihy uchovávající neustále se rozšiřující počet transakcí (bloků), které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě.

definice blockchainu

Decentralizace

Klíčovým rozdílem mezi tradičními měnami a kryptoměnami je ten, že kryptoměny jsou decentralizované. To znamená, že kryptoměna nemá žádnou centrální autoritu, ale že se o ni stará peer-to-peer síť, ve které si jsou všichni uživatelé rovni, a do které se může připojit kdokoliv. Uživatel takové sítě se označuje také jako uzel. To v praxi znamená, že pokud někomu pošlu třeba bitcoiny, jdou přímo k němu, nikoliv přes prostředníka.


Peer-to-server síť
peer-to-server
Blockchain: peer-to-peer síť
peer-to-peer

Distribuce

Distribuce účetní knihy zjednodušeně znamená, že každý uzel peer-to-peer sítě má vlastní kopii celé účetní knihy, a že každý nový blok se propíše do všech kopií.

Díky distribuci a decentralizaci jsou kryptoměny bezpečné, protože neexistuje jeden centrální zranitelný bod (jako je třeba bankovní databáze), který by bylo možné napadnout.


Blockchain: distribuce účetní knihy
Znázornění rozdílu mezi centralizovanou a distribuovanou účetní knihou. Pokud uživatel pošle někomu kryptoměnu, informace se do ostatních účetních knih nedostane přes centrální bod, ale přes řadu dalších uživatelů.

Zabezpečení a průběh transakce

Nyní je tedy nutné ještě vysvětlit, jak je chráněná proti útokům ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě. Jak název napovídá, blockchain znamená v překladu do češtiny řetězec bloků.

Každý blok obsahuje data o transakcích (částka, veřejná adresa peněženky odesílatele a veřejná adresa peněženky příjemce). Z těchto dat se na základě asymetrického šifrování vypočítá unikátní kód, takzvaný hash, a navíc se každému bloku přiřadí také hash předchozího bloku. Řetězení bloků je možné si představit třeba jako skládání domina. Pokud by se tedy někdo pokusil zfalšovat nějakou transakci, změní se i data o transakci a přepočítá se hash daného bloku. Potom ale síť přijde na to, že hash následujícího bloku je jiný a žádnou změnu nepovolí.

Výpočet hashe je velmi obtížný úkol a uzly sítě, které jej provádí, za to dostávají odměnu. Někdy je tato činnost označována jako těžení kryptoměn. Existují dva druhy výpočtu hashe, a to Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS). V případě Proof of Work všechny uzly v síti soutěží, kdo hash vypočítá jako první, a ten dostane odměnu. V případě Proof of Stake je úkol vypočítat hash náhodně přidělen několika uzlům, které splňují podmínky daného blockchainu. Obvykle je nutné, aby vlastnily určitou částku dané kryptoměny. Velkou výhodou je, že při ověřování transakcí pomocí Proof of Stake se spotřebuje řádově méně energie. Oba druhy jsou bezpečné, protože potenciálním útočníkům by se nevyplatilo na síť útočit.

Skvělé názorné video o tom, jak řetězení bloků funguje.

Využití blockchainu

Blockchain najde využití nejen u kryptoměn. Obecně najde uplatnění všude, kde se pracuje s databází, která obsahuje citlivé údaje, a kde je potřeba zamezit podvodům a útokům. Může jít tedy například o zápisy do katastru nemovitostí nebo o decentralizované elektronické volby.

Je ale důležité si uvědomit, že stejně dobře může být také zneužit autoritářskými režimy například pro sledování svých občanů a obyvatel.

Následující článek: Nákup kryptoměn